HUMANVALUES.DK - Færdselsrelateret Førstehjælpsundervisning

"Under 5 % af Danmarks befolkning er i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis."
- Førstehjælpsundervisning - hvis du vil gøre en forskel

Færdselsrelateret Førstehjælp - 8 timer

 • 8 timers førstehjælp.
 • Max. 16 deltagere.
 • Forudsætninger: Ingen.
 • 8 timers kursus

Kurset indeholder følgende:

Hjerte-Lunge-Redning: 4 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Råb på hjælp
 • Frie Luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje.

Færdselsrelateret førstehjælp: 4 timer

 • Forhold ved trafik- og færdselsrelaterede ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Nødflytning
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Brud på arme og ben

 

© Jan W. Hansen, Humanvalues.dk
Webdesign af Mads Heitmann, Supporting.dk