HUMANVALUES.DK - Førstehjælpsundervisning - 24 timerskursus

"Under 5 % af Danmarks befolkning er i besiddelse af et gyldigt førstehjælpsbevis."
- Førstehjælpsundervisning - hvis du vil gøre en forskel

Førstehjælpsundervisning - 24 timer

 • 24 timers førstehjælp.
 • Max. 16 deltagere.
 • Forudsætninger: Ingen.

Kurset indeholder følgende:

Livreddende førstehjælp: 3 timer

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Blødninger
 • Hovedlæsioner
 • Brud på nakke, rygsøjle og/eller bækken
 • Forbrændinger
 • Forgiftninger og ætsninger
 • El-ulykker

Hjerte-Lunge-Redning: 3 timer

 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Overlevelseskæden
 • Hjerte-Lunge-Redning
 • Stands ulykken og sørg for egen, den tilskadekomnes og omkringståendes fysiske sikkerhed
 • Kontrol af bevidsthed
 • Råb på hjælp
 • Frie Luftveje
 • Kontrol af åndedræt
 • Alarmering
 • Hjertemassage
 • Kunstigt åndedræt
 • Aflåst sideleje

Førstehjælp ved sygdom: 3 timer

 • Almindelig førstehjælp ved alvorlige pludselig opståede sygdomme
 • Smerter i brystet
 • Smerter i bughulen
 • Vejrtrækningsbesvær
 • Ændret bevidsthedstilstand
 • Kramper
 • Sygdomme
 • Sukkersyge
 • Infektioner
 • Lejringer
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Førstehjælp ved tilskadekomst: 3 timer

 • Almindelig førstehjælp ved tilskadekomst og småskader
 • Småskader
 • Mindre knoglebrud
 • Ledskred, forstuvninger og muskelskader
 • Støtteforbindinger
 • Armslynge
 • Almen kuldepåvirkning og forfrysninger
 • Varmepåvirkning og mindre forbrændinger
 • Solstik og hedeslag
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Alarmering

Rutinering A: 3 timer

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Psykisk førstehjælp
 • Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører spærring af luftvejene

Rutinering B: 3 timer

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Psykisk førstehjælp
 • Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset vejrtrækning

Rutinering B: 3 timer

 • Forhold ved større ulykker
 • Førstehjælpens 4 hovedpunkter
 • Livreddende førstehjælp–ABC og den livsvigtige ilttransport
 • Alarmering
 • Shock
 • Psykisk førstehjælp
 • Praktiske øvelser/træning med førstehjælp ved ulykker der medfører nedsat eller standset cirkulation

Genoplivning med hjertestarter AED: 3 timer

 • Hjerte-Lunge-Redning med hjertestarter
 • Hjerterytmeforstyrrelse
 • Blodprop i hjertet
 • Opbygning af hjertestarter
 • Sikkerhedsregler for anvendelse af hjertestarter
 • Indikationer og kontraindikationer for brug af hjertestarter
 • Betjening af hjertestarter

 

© Jan W. Hansen, Humanvalues.dk
Webdesign af Mads Heitmann, Supporting.dk